Vikan UST ultra safe technology

Ultra Safe Technology (UST)

Ultra Safe Technology (UST) dio je Vikanovih ambicija u stvaranju najsigurnijih i najhigijenskijih alata za čišćenje za industriju hrane i pića. UST četke i metle imaju potpuno utopljena (zavarena) vlakna u blok što praktično potpuno onemogućuje ispadanje vlakana. Raspored i obrazac slaganja vlakana u bloku osigurava lako i sigurno održavanje pribora. Također, takav raspored vlakana omogućuje i nenadmašnu efikasnost prilikom korištenja. Sav UST pribor testiran je na kemijsku i temperaturnu izdržljivost, pranje u perilici posuđa, autoclave, općenitu izdržljivost i funkcionalnost, te uporabu na različitim površinama. U slučajevima kada želite biti potpuno sigurni te eliminirati rizike, koristite Vikan Ultra Safe Technology. Više o UST tehnologiji i asortimanu saznajte na našim globalnim UST stranicama.

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet