Webinar [ENG] Strategije za prevenciju stranih tijela

Datum i vrijeme: 25.05.2023. 15:00 CET

Kontaminacija stranim tijelima jedan je od vodećih uzroka povlačenja proizvoda u Europi i Sjevernoj Americi. Strana tijela predstavljaju značajan rizik kako za dobrobit potrošača tako i za financije i ugled subjekta u poslovanju s hranom. Ovaj webinar će:

  • Sažeti trenutne izazove koje predstavljaju strana tijela u prehrambenoj industriji
  • Pružiti pregled zakonskih (EU i SAD) i zahtjeva globalnih standarda za hranu za kontrolu stranih tijela
  • Detaljno opisati različite pristupe i tehnologije dostupne za otkrivanje stranih tijela u hrani, uključujući vizualni i optički pregled, detekciju metala, X-zrake, korištenje magneta i sita
  • Pružiti praktične informacije i smjernice o tome kako smanjiti rizik od stranog tijela

Snimku webinara možete pronaći u našoj arhivi webinara >

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet