11 korisnih savjeta za kodiranje bojama

11 korisnih savjeta za kodiranje bojama u prehrambenoj industriji

Iskorištavanje potencijala i svih benefita koje pruža kodiranje bojama pribora za čišćenje i manipulaciju namirnicama u pravilu počiva na dva temelja: sistematičnosti konzistenciji ali i na idejama da kodiranje bojama bude: jednostavno – jer komplicirani sustavi prije ili kasnije zakažu … Pročitaj više

HACCP vodič

Ultimativni skraćeni HACCP vodič

Ovaj HACCP vodič pružit će osnovne informacije o HACCP-u u skraćenom obliku za lakše snalaženje u pojmovima, propisima i načinima provođenja. Što je HACCP? Hazard Analysis and Critical Control Points – skraćeno HACCP, a u prijevodu analiza opasnosti i kontrola … Pročitaj više

Trebam li koristiti pribor kodiran bojama?

Ako Vaš posao uključuje proizvodnju hrane i pića ili neki oblik manipulacije hranom i pićem, kratki odgovor je – DA! Prehrambena industrija i priprema hrane za konzumaciju u restoranima zahtjevaju najvišu razinu higijene, a pribor kodiran bojama, uz pravilne procedure … Pročitaj više

Mogu li dobiti dokumentaciju za Vikan proizvode?

Svaki Vikan proizvod, bez iznimnke, kao prateći dokument koji se može dobiti na zahtjev posjeduje tehnički list, a svi proizvodi koji su namijenjeni izravnom kontaktu s hranom i pićem posjeduju i deklaraciju o sukladnosti. Oba dokumenta su izimno važna kao … Pročitaj više

Koje standarde podržava Vikan?

Iznimno smo ponosni što su Vikan proizvodi i sustavi u potpunosti u skladu sa svim najvažnijim globalnim standardima u području sigurnosti hrane i održavanja higijene. Načelno svi standardi uvjetuju i strogo se prilikom audita provjeravaju određeni elementi. Neki od elemenata … Pročitaj više

Pribor za čišćenje u kuhinjama

Bez obzira govorimo li o kuhinji fast fooda, kuhinji hotela, restorana, dječjeg vrtića ili lanca brze prehrane moramo biti svjesni rizika koji proizlaze iz nedovoljno poštovanih standarda higijene. Procedure čišćenja i sanitacije sastavni su dio svakodnevnog održavanja higijenskog standarda svake … Pročitaj više

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet