Abeceda ručnog čišćenja. Dio drugi – što uključuje ručno čišćenje?

U prvom dijelu ove serije blogova, raspravljali smo o tome kako ručno čišćenje uključuje korištenje alata, kao što su četke, strugači i brisači, zajedno s drugim pomagalima za čišćenje, za učinkovito uklanjanje onečišćenja s površina i opreme. U brojnim slučajevima ručno čišćenje nudi najbolju praktičnu opciju čišćenja, posebno kada je u pitanju čišćenje složene opreme. Je li ručno čišćenje samo onda kada na primjer operater čisti ručnom četkom unutrašnjost zaprljanog spremnika? Naravno da ne! Ručno čišćenje uključuje mnogo više od toga.

Razumijevanje koncepta i pojmova

Čišćenje uključuje uklanjanje vidljivih ostataka s površine. Najbolja praksa u industriji i regulatorni zahtjevi uvijek su bili čišćenje prije dezinfekcije površine.
Čišćenje se ne smije shvatiti kao aktivnost koja je “univerzalna” jer nekoliko čimbenika može utjecati na to kako, kada i zašto ukloniti prljavštinu s površine. Aktivnost čišćenja može se postići na mnogo načina, a jedna metoda čišćenja može uključivati preklapanja različitih aktivnosti čišćenja.

Kao što je prikazano, ručno čišćenje može, ali i ne mora uključivati rastavljanje dijelova opreme. Štoviše, važno je definirati ‘razinu čistoće’, što je odluka temeljena na riziku koja općenito ovisi o vrsti onečišćenja (uglavnom mikroorganizama, alergena i stranog materijala) koje treba ukloniti s površine. Neki od čimbenika koji utječu na razinu čistoće su:
  • Treba li se prisutni kontaminant/opasnost eliminirati ili smanjiti na prihvatljivu razinu kroz proces čišćenja.
  • Treba li sama aktivnost čišćenja minimizirati širenje onečišćenja.
  • Hoće li aktivnost čišćenja imati negativan utjecaj na površinu koja se čisti.
  • Hoće li kroz aktivnost čišćenja biti zadovoljeni važeći propisi, standardi i najbolja praksa.

Minimiziranje širenja kontaminacije tijekom čišćenja

Kao što je prikazano u nastavku, određene aktivnosti čišćenja mogu povećati rizik od širenja kontaminacije, stoga se smatraju visokorizičnim aktivnostima u smislu širenja kontaminacije.

Kao što je ilustrirano, upotreba tehnika čišćenja pod visokim pritiskom je aktivnost visokog rizika u usporedbi s brisanjem ili struganjem. Prvi će stvoriti tekuće aerosole i kapljice, ili čestice, koje će se širiti na značajnu udaljenost, noseći sa sobom kontaminaciju s površine koja se čisti. Međutim, druge uobičajene tehnike ručnog čišćenja, poput ribanja ili metenja, općenito se klasificiraju kao srednje rizične, zahtijevajući određeni oprez u njihovoj izvedbi. Na primjer, ribanje prljavih dijelova pomoću četke bolje je izvesti potapanjem dijela u vodu tijekom ribanja, kako bi se smanjilo širenje kapljica koje nastaju tijekom ribanja.

Odaberite pravi alat za pravi posao

Odabir ručnog alata je od vitalnog značaja, jer to može uvelike utjecati na njegovu učinkovitost čišćenja i trajnost, te njegovo naknadno održavanje i skladištenje nakon čišćenja. Neki korisni savjeti o odabiru alata navedeni su u nastavku:

  • Odaberite pravu vrstu vlakana za četke i metle. Četke s krutim vlaknima dobre su za uklanjanje tvrdokornih nečistoća, sa ili bez upotrebe vode, ali mogu oštetiti površine, dok četke s vrlo mekim vlaknima mogu biti neučinkovite u uklanjanju krutih nečistoća s površina, ali su dobre za metenje finog praha.
  • Najbolje je koristiti alate kodirane bojama koji su lako prepoznatljivi, prema upotrebi ili higijenskoj zoni. Odvajanje alata na ovaj način uvelike doprinosi smanjenju križne kontaminacije u pogonima prehrambene industrije.
  • Ukoliko tijekom rada alat dolazi u kontakt s višim temperaturama, koristite alate koji mogu podnijeti visoke temperature.
  • Procijenite hoće li biti potrebni posebni alati za, recimo, dubinsko čišćenje, detaljno čišćenje ili čišćenje na visinama.
  • Higijenski dizajnirani alati obično imaju glatke površine, zaobljene rubove i nemaju pukotine u kojima se onečišćenja mogu nakupiti i teško ih je ukloniti. Vikanove UST četke i Ultra-Hygiene asortiman drški i gurača vode izvrsne su opcije za higijenske alate koji se koriste u pogonima za proizvodnju hrane koji prerađuju proizvode visokog rizika.

Autor: Amit Kheradia, Education and Technical Support Manager

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet