Smiju li Vikan proizvodi biti u izravnom kontaktu s hranom i pićem?

Svi Vikan proizvodi koji imaju simbol “čaše i vilice” što je vizualna reprezentacija odobrenja za izravan kontakt s hranom i pićem smiju se koristiti u izravnom dodiru s hranom i pićem. Odobrenje je regulirano europskom normom EC 1935/2004. Velika većina Vikan proizvoda sukladna je s njom.

Svaki proizvod ima tehnički list i deklaraciju o sukladnosti koja nam potvrđuje sukladnost proizvoda s gore navedenom normom (ali i američkim FDA normama)

Važno je naglasiti da se svaki Vikan proizvod testira i jednom kvartalno usuglašava s novim normama i promjenama normi ako su se dogodile.

S obzirom da se materijali ne ponašaju identično u kontaktu s različitim namirnicama, u deklaraciji o sukladnosti navedeno je pet grupa s kojima određeni materijali/proizvodi kogu biti u kontaktu. Vikan proizvodi zadovoljavaju svih pet grupa, a one su:

  • Namirnice koje se sastoje većinom od vode
  • Kiseline
  • Alkoholi
  • Masnoće
  • Krute namirnice/sastavnice
   

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet