Uporaba spužvica za čišćenje u prehrambenoj industriji

Pitanje koje nam se ČESTO puta postavlja je ono o korištenju spužvica za čišćenje, odnosno jesu li one prihvatljive u prehrambenoj industriji. Kao i mnogo ostalih stvari u prehrambenoj industriji, odgovor na to pitanje trebao bi biti temeljen na procjeni rizika.

Općenito, korištenje spužvica (i filceva) je nešto što NIJE preporučljivo, a zato jer:

 • su često slabo održavani kao pribor za čišćenje
 • mogu izrazito brzo postati izvor kontaminacije, širiti mikrobe, alergene i strana tijela (uključujući i komadiće same spužve)
 • praktično ih je nemoguće očistiti i dezinficirati
 • mogu oštetiti površinu koju čiste i na taj način otežati buduća čišćenja
 • nisu (gotovo) nikada napravljeni od materijala koji ima odobrenje za kontakt s hranom

Međutim, znamo da su spužvice u širokoj uporabi u prehrambenoj industriji i da ponekad ne postoji bolja alternativa od njih za uklanjanje zaprljanja.

Posljedično, možemo preporučiti:

 1. da spužvice nisu inicijalno namijenjene za kontakt s hranom
 2. ako je rizik od samog zaprljanja/nečistoće veći od rizika korištenja spužvice koja bi isto zaprljanje uklonila, onda korištenje spužvice može biti opravdano
 3. da se spužvice koriste i održavaju na sljedeći način:
  • prati se gdje se koriste
  • vodi se računa o tome koliko su dugo u uporabi
  • vodi se računa o njihovoj frekvenciji zamjene
 4. da se koriste kvalitetne spužvice koje će s vremenom manje degradirati
vikan filcevi za ribanje

Uvijek bi preporučili:

 • da se koriste različite spužvice za površine s različitim opasnostima (npr. alergeni i ne-alergeni)
 • i različitim razinama rizika. Npr. površine za obradu sirove hrane naspram površina za obradu termički obrađene hrane
 • korištenje spužvica u kontrastnoj boji s obzirom na hranu koja se proizvodi kako bi se lakše vizualno uočili eventualni komadići otpale spužvice
 • da se ne koriste više od jednog pranja/čišćenja
 • da se bace odnosno disponiraju ili preraspodjele za nerizične uporabe, radije nego da se koriste ponovno
 • da se površine koje su se čistile sa spužvicama temeljito isperu vodom nakon čišćenja kako bi se uklonili eventulani ostaci spuživice

Tijekom posljednjih nekoliko godina na tržištu se pojavilo nekoliko alternativa tradicionalnoj spužvici/ribalici. Za neke alternative tvrdi se da su pogodne za kontakt s hranom, da smanjuju abraziju površine i da su izdržljiviji (smanjeni rizik stranog tijela od same spužvice/ribalice). Međutim, u osnovi, sve opcije čišćenja površina trebale bi biti procijenjene i zahtijevale bi odgovarajuće upravljanje kako bi se osiguralo da su opasnosti od mikroba, alergena i stranih tijela pod kontrolom.

Kao alternativu iz našeg asortimana, preporučili bismo ručne četke s kratkim, čvrstim vlaknima, odobrene za kontakt s hranom.

vikan alternativa spužvici

One će biti izdržljivije i manje abrazivne za površinu, ali će se njima i dalje trebati rukovati na isti način kao i spužvicom, uz iznimku da se mogu očistiti i dezinficirati (čak i sterilizirati ako je potrebno) nakon uporabe i ponovno ih se koristiti.

Također se mogu odabrati u bojama koje su u kontrastu s vrstom hrane koja se proizvodi, tako da se sva strana tijela koja možebitno stvore, lakše vide i uklone.

Možda vam bude zanimljiva i studija koja se nalazi na ovoj poveznici!

Autor: Debra Smith, Vikan Global Hygiene Specialist

Najbolje ocijenjeni Vikan proizvodi iz kategorija

HACCP Hygiene | Microfibre | Transport | Metal detectable | Ultra Safe Technology | Outlet